"Gull verdt" er årets tema

"Gull verdt" er årets tema Temaet tar utgangspunkt i vårt verdisyn. Vi ønsker å formidle at hvert enkelt barn, hver voksen, hvert dyr, hver lille skapning er unik og har en uendelig stor verdi.

Med temaarbeid tenker vi å fordype oss i noe over tid. Sosial kompetanse ligger i bunnen som et viktig "bakteppe" i alt vi driver med. 

Vi ønsker å skape holdninger som formidler at barnet er verdifult og viktig i seg selv, og for fellesskapet.

Vi har delt temaet opp i 4 deltema, to for høsthalvåret og to for vårhalvåret. 

"Jeg er gull verdt" - vi forkusere på hvem er jeg, kroppen, familien

"Du er gull verdt" - om vennskap med hverandre i barnehagen

"Vi er gull verdt" - om vennskap som strekker seg utover barnehagen og ut over landets grenser

"De er gull verdt" - om dyr og småkryp. Ta vare på skaperverket og naturen

Vi vil knytte sang, musikk, drama, eventyr, fortellinger, forming og naturopplevelser naturlig inn i hvert deltema.