Årets tema "Min båt er så liten"

Dette barnehageåret har vi valgt et tema som heter : Min båt er så liten"

Med temaarbeid tenker vi å fordype oss i noe over tid. Vi vil jobbe ut fra vårt verdigrunnlag og synliggjøre våre verdier gjennom temaarbeidet. Temaet vil handle om båt, sjø, fisker, natur, dyr og mennesker. Hovedtemaet tar utgangspunkt i Bibelske fortellinger og de verdiene disse fortellingene formidler. Vi har begynt med fortellingen om Jesus stiller stormen. I denne fortellingen lærer vi om vennskap, tillit, være redd/lei seg, takle det å være redd og det å trøste andre.

Vi vil også oppsøke sjø og kystkultur, ved å dra på turer til sjøen, og noen båtturer i skjærgården.

Vi vil knytte sanger, musikk, drama, formingsaktiviteter naturopplevelser, barnebøker, eventyr og fortellinger naturlig inn i temaet.