"Bygda vår" er årets tema

Årets tema er "Bygda vår". Vi bor i Høvåg og dette året vil vi bli bedre kjent med nærområdet vårt.

På Storerommet har vi malt et stort kart hvor vi har plassert bilder av husene der barna i barnehagen bor. Vi har jobbet med dyr og var på tur og så villsauer.

Vi har hatt et besøk på Høvågheimen og hatt en hyggelig stund sammen med noen av de gamle i bygda. Etter dette hadde vi det gøy med å kle oss ut med gamle hatter og briller. Vi var ganske fine!

I høst har vi også hatt et besøk med "skattejakt" i Høvåg Kirke. Vi skulle finne mange ting som Kathrine hadde bilde av. Det var f. eks. skipet, alteret, orgelpipene og korset. Ved lysgloben fikk barna være med på å tenne lys. 

Bussen er et daglig bilde av bygda. Den kjører forbi barnehagen hver dag, og barna på Lillerommet har hatt bussen som tema en periode. De synger buss-sanger, prater om den og leker buss.