Ansatte

Lillerommet

Giedra Ezerskyte

Stilling: Assistent
940 59 944

Giedra kommer fra Litauen. Hun jobber 70% som assistent med de minste barna og gir dem trygghet og omsorg i hverdagen. Giedra sprer glede og trivsel i barnehagen. Hun liker å ta barna med ut på tur slik at de får nye naturopplevelser og fysisk aktivitet.

Marianne Skinlo Mollestad

Stilling: Pedagogisk leder
940 59 944
marianne@tripptrapptresko.no

Marianne er barnehagelærer og er ansatt som pedagogisk leder i 60 %. Dette året har hun ansvar for 1-3-åringene. Hun ønsker at alle barna skal føle seg sett og hørt og få gøye opplevelser hver dag. Barna trives godt når Marianne kommer frem med malerpensler og de får utfolde seg med form og farger.

Turid Kvalbein

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
940 59 944

Turid er barne-og ungdomsarbeider og er ansatt i 80% stilling. Hun jobber med de minste barna (1-3 år) og er en stabil og trygg voksen. Hun gir omsorg og gode opplevelser for den enkelte i hverdagen. Barna på Lillerommet liker spesielt godt når Turid kommer med rytmeinstrumentene og de kan synge og spille.

Storerommet

Elisabeth Haugland

Stilling: Assistent
940 59 944

Elisabeth, populært kalt Lisa, er ansatt i 50% stilling og jobber med 3-6 åringene. Hun gir trygghet, inspirasjon og hjelp i lek og aktiviteter i hverdagen. Barna liker spesielt godt når Lisa kommer med en bok og de kan krype opp i fanget hennes og bli lest for.

Åshild Nordhaug

Stilling: Styrer
940 59 944
ashild@tripptrapptresko.no

Åshild er barnehagelærer og ansatt som styrer i 80 %. Hun er på kontoret 3 dager i uka, og en dag på Storerommet. Der er hun sammen med 3-6-åringene, og har et ekstra ansvar for barna som skal over i skolen.

Stine Bentsen

Stilling: Pedagogisk leder
940 59 944
stine@tripptrapptresko.no

Stine er utdannet barnehagelærer og ansatt i 100% stilling med ansvar for 3-6-åringene. Hun er en trygg og god omsorgsperson for barna, og gir dem mange gode opplevelser i løpet av barnehagedagen. Stine er god på å formidle spennende historier for barn i lesestundene. Hun har også et hjerte for at barna får utfolde seg ute hver dag, og hun tar dem jevnlig med på turer i nærmiljøet.

Elisabeth Ribe Isaksen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
940 59 944
elisabeth@tripptrapptresko.no

Elisabeth er ansatt i 70% stilling og er sammen med 3-6-åringene. Elisabeth er en nær og trygg voksen som gir inspirasjon til lek og spennende aktiviteter for barna. Hun er opptatt av at hverdagen i barnehagen er god, og at hvert barn blir sett og ivaretatt som unik og viktig.

Anette Lie

Stilling: Fagarbeider
940 59 944
anette@tripptrapptresko.no

Anette er Daglig Leder av eierselskapet, hun er utdannet sykepleier og jobber som fagarbeider i barnehagen. Anette jobber med barna i større og mindre grupper, og er opptatt av at alle barna skal ha en god hverdag. Hun har et spesielt ansvar på kjøkkenet, og handleposene er fulle av sunn mat, mye frukt og grønnsaker.

Andre ansatte

Else-Britt Ribe

Stilling: Vikar
940 59 944

Else-Britt er fast vikar og er godt kjent med alle barna i barnehagen. Hun gir glede, trygghet, omsorg og hjelp der det trengs. Hun jobber hele og halve dager etter behov.