Ansatte

Lillerommet

Randi Ånonsen

Stilling: Pedagogisk leder
940 59 944
randi@tripptrapptresko.no

Randi har ett barn, hun er utdannet barnehagelærer og ansatt som pedagogisk leder i 100%. Randi har ansvar for 1-3-åringene. Hun gir mye omsorg og trygghet til barna samtidig som hun støtter dem i lek og utvikling av vennskap.

Turid Kvalbein

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
940 59 944

Turid gift og har tre barn. Hun er barne-og ungdomsarbeider og er ansatt i Tripp-Trapp-Tresko i 80% stilling. Turid jobber med de minste barna. Hun gir dem nærhet, omsorg og trygghet i hverdagen.

Storerommet

Elisabeth Haugland

Stilling: Assistent
940 59 944

Elisabeth, populært kalt Lisa, er gift, har 2 voksne barn og et barnebarn.Hun er ansatt i 50% stilling og jobber med 3-6 åringene. Elisabeth gir trygghet, inspirasjon og hjelp i lek og aktiviteter med barna.

Åshild Nordhaug

Stilling: Styrer
37 27 16 63
ashild@tripptrapptresko.no

Åshild er gift, har 3 voksne barn og er bestemor til 3. Åshild er barnehagelærer og ansatt som styrer i 80 %. Hun er på kontoret 60% og 20% på Storerommet, hvor hun er sammen med 3-6-åringene.

Laila Drange Loka

Stilling: Pedagogisk leder
940 59 944
laila@tripptrapptresko.no

Laila er gift og mor til 3. Hun er utdannet barnehagelærer, ansatt 80 % stilling og jobber med 3-6-åringene. Hun er en trygg og god voksen som gir inspirasjon til lek og aktiviteter for barna, både i barnehagen og på tur.

Elisabeth Ribe Isaksen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
940 59 944
elisabeth@tripptrapptresko.no

Elisabeth er gift og har fire barn. Hun er ansatt i 60% stilling og er sammen med 3-6-åringene. Elisabeth er en nær og trygg voksen som gir inspirasjon til lek og spennende aktiviteter for barna.

Marianne Skinlo Mollestad

Stilling: Barnehagelærer
940 59 944
marianne@tripptrapptresko.no

Marianne er gift og har tre barn. Hun er utdannet barnehagelærer og er ansatt som pedagogisk leder i 60 %. Dette barnehageåret har hun morspermisjon, men er tilbake 1. august 2018.

Anette Lie

Stilling: Fagarbeider
940 59 944
anette@tripptrapptresko.no

Anette er gift og har 3 barn. Hun er Daglig Leder av eierselskapet, hun er utdannet sykepleier og jobber som fagarbeider i barnehagen. Anette jobber med barna i større og mindre grupper, og er opptatt av at alle barna skal ha en god hverdag.

Andre ansatte

Giedra Ezerskyte

Stilling: Assistent
940 59 944

Giedra kommer fra Litauen, er samboer og mor til 2 barn. Hun jobber på kjøkkenet, og hun serverer mye sunn og god mat. I tillegg er hun 2 dager på avdeling og gir barna trygghet og omsorg i hverdagen.

Else-Britt Ribe

Stilling: Vikar
940 59 944

Else-Britt er gift og mor til to. Hun er fast vikar og er godt kjent med alle barna i barnehagen. Hun gir glede, trygghet, omsorg og hjelp der det trengs. Hun jobber hele og halve dager etter behov.