Ansatte

Tripp-Trapp-Tresko

Elisabeth Haugland

Stilling: Assistent

Elisabeth, populært kalt Lisa, er ansatt i 50% stilling og jobber med 3-6 åringene. Hun gir trygghet, inspirasjon og hjelp i lek og aktiviteter i hverdagen. Barna liker spesielt godt når Lisa kommer med en bok og de kan krype opp i fanget hennes og bli lest for.

Giedra Ezerskyte

Stilling: Assistent

Giedra kommer fra Litauen. Hun jobber 40 % som assistent både på Storerommet og Lillerommet. Hun gir barna trygghet og omsorg i hverdagen. Giedra sprer glede og trivsel i barnehagen. Hun liker å ta barna med ut på tur slik at de får nye naturopplevelser og fysisk aktivitet.

Åshild Nordhaug

Stilling: Styrer
915 17 263
ashild@tripptrapptresko.no

Åshild er barnehagelærer og ansatt som styrer i 100 %. Hun er på kontoret 3 dager i uka, og 2 dager på Lillerommet sammen med 1-3-åringene. Hun ønsker at det enkelte barnet skal ha en god hverdag hvor det kan utfolde seg og mestre nye ting i trygge omgivelser.

Marianne Skinlo Mollestad

Stilling: Pedagogisk leder

Marianne er barnehagelærer og er ansatt som pedagogisk leder i 60 %. Dette året har hun ansvar for 1-3-åringene. Hun ønsker at alle barna skal føle seg sett og hørt og få gøye opplevelser hver dag. Barna trives godt når Marianne kommer frem med malerpensler og de får utfolde seg med form og farger.

Monica Gutierrez Børresen

Stilling: Pedagogisk leder

Monica er barnehagelærer og ansatt som pedagogisk leder i 100% stilling. Hun er på Storerommet sammen med 3-6-åringene. Monica har øye for det enkelte barnet og gir omsorg og støtte i deres utvikling. Hun er allsidig, og fagområdene knytter hun inn i på en naturlig måte i sitt arbeid i barnehagen.

Turid Kvalbein

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Turid er barne-og ungdomsarbeider og er ansatt i 80% stilling. Hun jobber med de minste barna (1-3 år) og er en stabil og trygg voksen. Hun gir omsorg og gode opplevelser for den enkelte i hverdagen. Barna på Lillerommet liker spesielt godt når Turid kommer med rytmeinstrumentene og de kan synge og spille.

Elisabeth Ribe Isaksen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Elisabeth er ansatt i 70% stilling og er sammen med 3-6-åringene. Elisabeth er en nær og trygg voksen som gir inspirasjon til lek og spennende aktiviteter for barna. Hun er opptatt av at hverdagen i barnehagen er god, og at hvert barn blir sett og ivaretatt som unik og viktig.

Anette Lie

Stilling: Fagarbeider
977 33 420
anette@tripptrapptresko.no

Anette er Daglig Leder av eierselskapet, hun er utdannet sykepleier og jobber som fagarbeider i barnehagen. Anette jobber med barna i større og mindre grupper, og er opptatt av at alle barna skal ha en god hverdag. Hun har et spesielt ansvar på kjøkkenet, og handleposene er fulle av sunn mat, mye frukt og grønnsaker.