Tripp-Trapp-Tresko

Tripp-Trapp-Tresko er en privat barnehage som eies av Tripp-Trapp-Tresko A/S. Vi leier lokaler i Høvåg Bedehus, som ligger i naturskjønne omgivelser med kort vei til skog og sjø. Vi tilbyr 26 barnehageplasser og tar imot barn 1-6 år. Åpningstiden er 7.15-16.45 Barnehagen har bleieavtale og vi serverer to måltider mat til barna pr. dag.

Tripp-Trapp Tresko er en liten barnehage hvor barna møter en rolig hverdag i et oversiktlig miljø.

Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf, jfr. Barnehageloven §1a. Vi ønsker å gi barna en barndom basert på de kristne grunnverdiene som omsorg, nestekjærlighet, tilgivelse, ærlighet og respekt.

Hvert barn er unikt, og vi ønsker det skal bli møtt med omsorg og nærhet. Det skal alltid være kort vei til nærmeste voksenfang. Samtidig ønsker vi at barnet skal oppleve tilhørighet og glede ved å være en viktig del av en gruppe. Vi ønsker at det enkelte barnet skal bli sett og hørt og oppleve å bli tatt på alvor.

For å skape trygghet for barnet, legger vi vekt på et godt foreldresamarbeid og vi bruker god tid i tilvenningsfasen for de nye barna.

Vi går på tur i nærmiljøet, både i skogen og ved sjøen. På forsommeren har vi båtturer ute blant holmer og skjær. Der lærer vi om kystkulturen og prøver oss på å fiske og sette teiner.

Vårt mål er å gi barn en trygg og god hverdag hvor de kan knytte vennskap og utfolde seg i lek og samspill med andre barn og med voksne.