Søke barnehageplass

Søker du Tripp-Trapp-Tresko får du et unikt tilbud til ditt barn. Her er det godt å være, fordi vi er en liten barnehage i et oversiktlig miljø. Vi har gode lokaler, som egner seg for organiseringer i mindre grupper. Utelekeplassen har et kupert terreng hvor barna får utfolde seg med å klatre i trær, rutsje, løpe. De kan leke i gresset på sommeren, og ake i snøen på vinteren. Vi har stabilt personale og noen faste vikarer som barna kjenner godt. Ta gjerne kontakt for å avtale et besøk, hvis du tenker på å søke plass hos oss !

Barnehageåret går fra 1. august til 31. juli. 
Tildelte barnehageplasser går til de sies opp skriftlig eller når barnet begynner på skolen. 

Barnehagen har følgende heldagstilbud: 

  • 100% plass: 5 dager pr. uke
  • 80% plass: 4 dager pr. uke
  • 60 % plass: 3 dager pr. uke
  • 50% plass: 2 og 3 dager pr. uke

Tripp-Trapp-Tresko tilbyr 26 plasser for barn 1-6 år. Barnehagen er med i Samordnet opptak for Lillesand kommune. Søknadsskjema sendes elektronisk til kommunen, og søknadsfristen er 1. mars. Barnehagen følger kommunale satser for foreldrebetaling og kostpenger. 

https://e-skjema.no/lillesand/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131

 Vedtekter 

Brev endring av bhgplass fra 01 08 18

Høsten 2018 trår en ny bemanningsnorm i kraft som sier at barnehagen skal ha 1 pedagog pr. 7 barn under 3 år, og en pedagog pr. 14 barn over 3 år. Denne normen er allerede oppfylt hos oss. Vi har en grunnbemanning på 4 voksne pr. dag, og halvparten av dem er barnehagelærere. Av andre kvaliteter kan vi nevne sykepleier, barne-og ungdomsarbeidere, assistenter, og alle har god erfaring i arbeid med barn.

Vi har egen kjøkkenassistent som lager varm mat 3 ganger pr. uke, og som baker rundstykker sammen med barna. Kjøkkenassistenten gjør mye av det rutinemessige i forbindelse med måltidene, det gjør at avdelingspersonalet i større grad kan konsentrere seg om å være sammen med barna i lek og aktiviteter.