Planleggingsdager

Barnehagen har 5 planleggingsdager i året. Vi holder sommerstengt 4 uker i juli.

"Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes"

(Rammeplanen kap. 7)

I tillegg til jevnlige personalmøter, er planleggingsdagene viktige. Personalet planlegger pedagogisk opplegg og vurderer og evaluerer arbeidet kontinuerlig.

Planleggingsdagene fordeles jevnt i løpet av barnehageåret som går fra 1. august til 31.juli. Vi forsøker å legge dem til dager hvor skolen har fri, og enklte dager kan være felles kursdager for alle barnehagene i kommunen.  

Planleggingsdagene for barnehageåret 2019-20

Mandag 29. juli 2019

Torsdag 17.oktober 2019

Torsdag 2. januar 2020

Tirsdag 14. april 2020

Fredag 22. mai 2020

Barnehagen er sommerstengt uke 28-29-30 og 31 i 2020