Nyhetsarkiv

 • "Bygda vår" er årets tema

  Årets tema er "Bygda vår". Vi bor i Høvåg og dette året vil vi bli bedre kjent med nærområdet vårt.

 • "Barndommen er god - i Tripp-Trapp-Tresko"

  Vi ønsker å gi barna et grunnlag for en god barndom. Vi bruker god tid sammen med foreldrene i tilvenningsfasen, og vi tar hensyn til det enkelte barnets behov.
  Her er de voksne nær det enkelte barnet slik at det blir sett og hørt. Gjennom lek og aktiviteter bygges gode relasjoner og vennskap som er grunnlag for barnas mestring, trivsel og glede.

 • Sangsamling

  Et lite glimt fra vår felles sangsamling.

 • Tur til Gamle Hellesund

  En dag i oktober hadde vi en tur med båt ut i skjærgården for å besøke villsauene til Lene. Den dagen lærte vi mye om båtregler, og om sauer.

 • Bleier og mat

  I Tripp-Trapp-Tresko sørger vi for bleier og mat. Det gir en lettere hverdag for mange småbarnsforeldre.

 • Forsommeren er båt - tid !

  Vi er i gang med årets båtturer for å utforske skjærgården i Høvåg.