Nyhetsarkiv

 • Åpen dag for nye søkere

  Åpen dag for nye søkere tirsdag 12. februar kl. 12.00-13.30

 • Ny garderobe i barnehagen

  Vi har fått ny garderobe i barnehagen! Barna var med på offisiell åpning med rød løper, brus i høye glass, kake og snorklipping.

 • "Gull verdt" er årets tema

  "Gull verdt" er årets tema
  Temaet tar utgangspunkt i vårt verdisyn. Vi ønsker å formidle at hvert enkelt barn, hver voksen, hvert dyr, hver lille skapning er unik og har en uendelig stor verdi.

 • "Barndommen er god - i Tripp-Trapp-Tresko"

  Vi ønsker å gi barna et grunnlag for en god barndom. Vi bruker god tid sammen med foreldrene i tilvenningsfasen, og vi tar hensyn til det enkelte barnets behov.
  Her er de voksne nær det enkelte barnet slik at det blir sett og hørt. Gjennom lek og aktiviteter bygges gode relasjoner og vennskap som er grunnlag for barnas mestring, trivsel og glede.

 • Bleier og mat

  I Tripp-Trapp-Tresko sørger vi for bleier og mat. Det gir en lettere hverdag for mange småbarnsforeldre.