Ansatte

Personalet

Margunn Kroka Hæstad

Stilling: Styrer
457 31 431
margunn@tripptrapptresko.no

Margunn er barnehagelærer og ansatt som styrer. Hun er på kontoret 3 dager i uka, og 2 dager på Lillerommet sammen med 1-3-åringene.

Marianne Skinlo Mollestad

Stilling: Pedagogisk leder

Marianne er barnehagelærer og er ansatt som pedagogisk leder. Dette året har hun ansvar for 1-3-åringene. Hun ønsker at alle barna skal føle seg sett og hørt og få gøye opplevelser hver dag. Barna trives godt når Marianne tar dem med ut på tur med lek og aktiviteter i naturen.

Monica Gutierrez Børresen

Stilling: Pedagogisk leder

Monica er barnehagelærer og ansatt som pedagogisk leder. Hun jobber på Storerommet sammen med 3-6-åringene. Monica har øye for det enkelte barnet og gir omsorg og støtte i deres utvikling. Hun er allsidig, og fagområdene knytter hun inn i på en naturlig måte i sitt arbeid i barnehagen.

Turid Kvalbein

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Turid er barne-og ungdomsarbeider. Hun jobber med de minste barna (1-3 år) og er en stabil og trygg voksen for dem. Hun gir omsorg og gode opplevelser for den enkelte i hverdagen. Barna på Lillerommet liker spesielt godt når Turid kommer med rytmeinstrumentene og de kan synge og spille.

Elisabeth Ribe Isaksen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Elisabeth er barne- og ungdomsarbeider og jobber med 3-6-åringene. Elisabeth er en nær og trygg voksen som gir inspirasjon til lek og spennende aktiviteter for barna. Hun er opptatt av at hverdagen i barnehagen er god, og at hvert barn blir sett og ivaretatt som unik og viktig.

Anette Lie

Stilling: Fagarbeider
977 33 420
anette@tripptrapptresko.no

Anette er Daglig Leder av eierselskapet, hun er utdannet sykepleier og jobber som fagarbeider i barnehagen. Anette jobber med barna i større og mindre grupper, og er opptatt av at alle barna skal ha en god hverdag. Hun har et spesielt ansvar på kjøkkenet, og handleposene er fulle av sunn mat, mye frukt og grønnsaker.

Elisabeth Haugland

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Elisabeth, populært kalt Lisa, jobber med 3-6 åringene. Hun gir trygghet, inspirasjon og hjelp i lek og aktiviteter i hverdagen. Barna liker spesielt godt når Lisa kommer med en bok og de kan krype opp i fanget hennes og bli lest for.

Giedra Ezerskyte

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Giedra kommer fra Litauen. Hun jobber som assistent både på Storerommet og Lillerommet. Hun gir barna trygghet og omsorg i hverdagen. Giedra sprer glede og trivsel i barnehagen. Hun liker å ta barna med ut på tur slik at de får nye naturopplevelser og fysisk aktivitet.