Tripp-Trapp-Tresko

Tripp-Trapp-Tresko er en privat barnehage som ligger i trivelige omgivelser i Høvåg sentrum. Vi har lyse, gode lokaler i første etasje på Høvåg Bedehus, og vi har en super lekeplass ute med kupert terreng og naturlig underlag.

Tripp-Trapp-Tresko er en liten barnehage hvor barna møter en rolig hverdag i et oversiktlig miljø. Vi tilbyr 26 barnehageplasser og tar imot barn fra 1-6 år. 

Åpningstiden er 07.00-16.30. 

Barnehagen har bleieavtale, egne sovevogner til de som trenger det og vi serverer ett måltid mat til barna pr. dag, i tillegg til frukt. Til ettermiddagsmåltidet har barna med matpakke.

Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf, jfr. Barnehageloven §1a. Vi ønsker å gi barna en barndom basert på de kristne grunnverdiene som omsorg, nestekjærlighet, tilgivelse, ærlighet og respekt.

Hvert barn er unikt, og vi ønsker det skal bli møtt med omsorg og nærhet. Det skal alltid være kort vei til nærmeste voksenfang. Samtidig ønsker vi at barnet skal oppleve tilhørighet og glede ved å være en viktig del av en gruppe. Vi ønsker at det enkelte barnet skal bli sett og hørt og oppleve å bli tatt på alvor.

For å skape trygghet for barnet, legger vi vekt på et godt foreldresamarbeid og vi bruker god tid i tilvenningsfasen for de nye barna.

Vi går på tur i nærmiljøet, både i skogen og ved sjøen. Vi har vår egen turplass som besøkes ukentlig. Det er et lite skogsområde hvor barna kan leke, og klatre i trær. Vi har en bålplass hvor vi lager god varm mat som suppe, lapskaus, pizza osv. 

Utover året, tar vi også lengre turer som til Røynevarden, stranda på Va og vi drar på båtturer. 

Vårt mål er å gi barn en trygg og god hverdag hvor de kan knytte vennskap og utfolde seg i lek og samspill med andre barn og med voksne.