Søke barnehageplass

Høsten 2022 har vi ledig plass! Ta kontakt dersom du har lyst å komme på besøk og se barnehagen vår. I Tripp-Trapp-Tresko er det godt å være, fordi vi er en liten barnehage i et oversiktlig miljø. Vi har gode lokaler, som egner seg for organiseringer i mindre grupper. Utelekeplassen har et kupert terreng hvor barna får utfolde seg med å klatre i trær, rutsje, løpe. De kan leke i gresset på sommeren, og ake i snøen på vinteren. Vi har stabilt personale med god relasjonskompetanse.

Sunn mat

I Tripp-Trapp-Tresko serverer vi ett måltid pr. dag. Lunsj består av varm mat 3 dager pr. uke og grove rundstykker 2 dager. Vi serverer mye grønnsaker og frukt, og vi lager mat fra bunnen av. Til ettermiddagsmåltidet har barna med matpakke.

Nyheter