Søk barnehageplass hos oss. Vi har ledig plass!

Trenger du barnehageplass til barnet ditt? I så fall er du velkommen på besøk for omvisning og en hyggelig samtale. Vi holder til i 1. etasje på Høvåg bedehus, Bliksundveien 29.

I Tripp-Trapp-Tresko er det godt å være, fordi vi er en liten barnehage i et oversiktlig miljø. Vi har gode lokaler, som egner seg for organiseringer i mindre grupper. Utelekeplassen har et kupert terreng hvor barna får utfolde seg med å klatre i trær, rutsje, løpe. De kan leke i gresset på sommeren, og ake i snøen på vinteren. Vi har stabilt personale med svært god fag- og relasjonskompetanse. Pedagogdekningen hos oss er på hele 65%

Barnehageåret går fra 1. august til 31. juli. 
Tildelte barnehageplasser går til de sies opp skriftlig eller når barnet begynner på skolen. 

Barnehagen har følgende heldagstilbud: 

  • 100% plass: 5 dager pr. uke
  • 80% plass: 4 dager pr. uke
  • 60 % plass: 3 dager pr. uke

Tripp-Trapp-Tresko tilbyr 26 plasser for barn 1-6 år. Barnehagen er med i Samordnet opptak for Lillesand kommune. Søknadsskjema sendes elektronisk til kommunen. Barnehagen følger kommunale satser for foreldrebetaling og kostpenger. 

For å søke, gå inn på lenken under. 

https://www.lillesand.kommune.no/soek-barnehageplass.513891.no.html 

Les også våre vedtekter her:

Tripp-Trapp-Tresko Barnehage - Vedtekter 2024