Planleggingsdager

Barnehagen har 5 planleggingsdager i året. Vi holder sommerstengt 4 uker i juli.

"Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes"

(Rammeplanen kap. 7)

I tillegg til jevnlige personalmøter, er planleggingsdagene viktige. Personalet planlegger pedagogisk opplegg og vurderer og evaluerer arbeidet kontinuerlig.

Planleggingsdagene fordeles jevnt i løpet av barnehageåret som går fra 1. august til 31.juli. 

Planleggingsdager for barnehageåret 2022-2023:

  • Mandag 1. august 2022
  • Fredag 21. oktober 2022
  • Mandag 2. januar 2023
  • Tirsdag 11. april 2023
  • Fredag 19. mai 2023

Barnehagen er sommerstengt uke 27 - 28 - 29 - 39 i 2023.