Planleggingsdager

Barnehagen har 5 planleggingsdager i året. Vi holder sommerstengt 4 uker i juli.

"Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes"

(Rammeplanen kap. 7)

I tillegg til jevnlige personalmøter, er planleggingsdagene viktige. Personalet planlegger pedagogisk opplegg og vurderer og evaluerer arbeidet kontinuerlig.

Planleggingsdagene fordeles jevnt i løpet av barnehageåret, og følger Høvåg skole og SFO.

Planleggingsdager for barnehageåret 2023-2024:

  • Mandag 31. juli 2023
  • Torsdag 19. oktober 2023
  • Fredag 20. oktober 2023
  • Tirsdag 2. januar 2024
  • Fredag 10. mai 2024

Barnehagen er sommerstengt uke 27 - 28 - 29 - 39 i 2024.