Planleggingsdager

Barnehagen har 5 planleggingsdager i året. Vi holder sommerstengt 4 uker i juli.

"Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes"

(Rammeplanen kap. 7)

I tillegg til jevnlige personalmøter, er planleggingsdagene viktige. Personalet planlegger pedagogisk opplegg og vurderer og evaluerer arbeidet kontinuerlig.

Planleggingsdagene fordeles jevnt i løpet av barnehageåret som går fra 1. august til 31.juli. Vi forsøker å legge dem til dager hvor skolen har fri, og enklte dager kan være felles kursdager for alle barnehagene i kommunen.  

Planleggingsdagene for barnehageåret 2020-21

Mandag 3. august 2020

Fredag 16.oktober 2020

Mandag 4. januar 2021

Fredag 14. mai 2021

Mandag 28. juni 2021

Barnehagen er sommerstengt uke 27-28-29-30 i 2021.