Barnehageåret 2021-22

Hovedopptaket for barnehageåret 2021-22 som hadde frist 1. mars er unnagjort og barnehageplassene hos oss er nå fylt opp.