Prosjektarbeid på Storerommet

Gjennom observasjon av barnas lek og aktiviteter ser vi hva de interesserer seg for, og i perioden før prosjektet var barna veldig opptatt av konstruksjonslek. Derfor valgte vi å ha et prosjekt som heter "Hva blir det?", som handler om å skape noe sammen.

Underveis i prosjektet får barna tilgang til mange nye elementer å bygge med. Barna har selv vært med og bestemme hva det kan være. (Klosser, flasker, tepper, kopper, bord, stubber, hjul, pappesker osv).
 
Vi ser at barna blir kreative av å bygge opp sine egne lekemiljøer, og at leken blir fantasifull. En dag blir byggverket en racerbil og en annen dag en jungel med dinosaurer og lava.
 
Barna får komme med tanker og ideer om prosjektet før, underveis og i etterkant. Det blir spennende å se hva barna bygger og leker videre i prosjektet.