Åpningstiden i Tripp-Trapp-Tresko er 07.00-16.30

Etter innspill til Samarbeidsutvalget, så er åpningstiden i barnehagen satt til 07.00-16.30.