"Barndommen er god - i Tripp-Trapp-Tresko"

Vi ønsker å gi barna et grunnlag for en god barndom. Vi bruker god tid sammen med foreldrene i tilvenningsfasen, og vi tar hensyn til det enkelte barnets behov. Her er de voksne nær det enkelte barnet slik at det blir sett og hørt. Gjennom lek og aktiviteter bygges gode relasjoner og vennskap som er grunnlag for barnas mestring, trivsel og glede.

 

              

Hos de minste barna er den første tiden spesielt viktig for etablering av trygghet og tillit. De beveger seg fra trygge voksenfang til å utforske leker og omgivelser. Hver dag tas det nye steg mot etablering av gode relasjoner. 

For 3-6-åringene gir vi rom for lek og aktiviteter som stimulerer til samarbeid og tilhørighet. Vi legger tilrette for variert lek som gir mulighet for læring, gode opplevelser, glede og mestring. Vi ser hver dag at det etableres gode relasjoner og vennskap i barnegruppen.